Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

zizz
08:21
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viamonam monam
08:21
8971 1f36
zizz
08:21
2260 a6fb 500
Reposted fromPoranny Poranny viamonam monam
zizz
08:20
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viamonam monam
zizz
08:20

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viamonam monam

April 20 2017

zizz
12:32
12:32
zizz
12:31
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viaxal xal
zizz
12:30
6862 595b
Reposted fromtfu tfu viajulann julann
zizz
12:30
4489 d60c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
zizz
12:29

them-days-was-olden-as-fuck:

The spread of the black death.

gaysexagainstawall:.

Poland

sarahvonkrolock:

Poland, tell us your secret

unseilie:

Poland is the old new Madagascar.  

volpesvolpes:

If I remember correctly, Poland’s secret is that the jews where being blamed all over europe (as usual) as scapegoats for the black plague. Poland was the only place that accepted Jewish refugees, so pretty much all of them moved there. 

Now, one of the major causes of getting the plague was poor hygiene. This proved very effective for the plague because everyone threw their poop into the streets because there were no sewers, and literally no one bathed because it was against their religion. Unless they were jewish, who actually bathed relatively often. When all the jews moved to Poland, they brought bathing with them, and so the plague had little effect there.

Milan survived by quarantining its city and burning down the house of anyone showing early symptoms, with the entire family inside it. 


the-sonic-screw:

Poland: “Hey, feeling a bit down? Have a quick wash! There, you see? All better”

Milan:Aw, feeling a bit sick are we? BURN MOTHERFUCKER, BURN!!!!!
Reposted fromapatia apatia viaziemniaki ziemniaki
zizz
12:29
1656 b319
12:28
9351 aae2 500

megbiediger:

It’s the Pope

zizz
12:27
Reposted fromlaserpony laserpony viaczosnkowa czosnkowa
zizz
12:26
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viacocciuella cocciuella
zizz
12:25

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viaRybciaaa Rybciaaa
12:24
2473 f0de
Reposted fromidiod idiod viajulann julann
zizz
12:24
3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viarawwwr rawwwr
12:23
2252 259a

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish
12:23
2249 c6e0 500
Reposted fromfreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl