Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

zizz
09:22
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaatranta atranta
zizz
09:21
5944 d1cd 500
Reposted fromseaweed seaweed viaatranta atranta
zizz
09:19
0516 c70c 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viaedhell edhell
zizz
09:19
Reposted fromgruetze gruetze viaszpaqus szpaqus
zizz
09:17
Jeśli mężczyzna cię nie szanuje – uciekaj. Jeśli nie obchodzi go, co myślisz, czego pragniesz – uciekaj jak najszybciej. Miłość nie jest forsowaniem swojego zdania. Nie jest braniem tego, czego chcemy. Jest kompromisem, co trzecią drogą, uszczęśliwiającą obie strony.
Jeśli raz cię popchnął, nazwał dziwką, wyśmiał twoje zwierzenia albo podzielił się z innymi ludźmi sekretem, który mu powierzyłaś – nie łudź się, zrobi to znowu.
Jeśli stawia swoje potrzeby ponad twoimi – nie zmieni się. Zasługujesz na więcej. Jesteś wyjątkowa. Masz prawo mówić „nie”. Pamiętaj o tym. A jeśli ktoś nie słyszy twego „nie” – uciekaj.
Nie masz siły? Idź więc po pomoc do tych, którzy słyszą. Jest ich więcej, niż ci się zdaje.
— Liliana Fabisińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacmollka cmollka
zizz
09:16
zizz
09:15
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaStage Stage
zizz
09:14
8662 1735
Reposted fromvs vs viatfu tfu
zizz
09:13
Dlaczego w tak brzydka pogodę ja czuję się lepiej? 
— Może mam brzydka duszę.
zizz
09:13
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Niepełni, Paweł Pollak
Reposted fromdianthuss dianthuss viaagatoja agatoja
zizz
09:13
Nie martwi mnie to co się w moim życiu stanie. Martwi mnie to, co mnie ominie.
— Aleksandra Steć ze strony na fcb. "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagainnagain againnagain

May 19 2016

zizz
17:15
0305 4603
Reposted fromshadrane shadrane viaarrependimento arrependimento
17:09
8459 93d3
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamysoulfortake mysoulfortake
zizz
17:08
Totentanz
Reposted fromGoletZ GoletZ viaarrependimento arrependimento
zizz
17:07
7246 a19c
Reposted fromsemtex semtex viaarrependimento arrependimento
zizz
17:06
1565 e727 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaarrependimento arrependimento
zizz
17:05
zizz
17:04
0676 8c4b
Reposted fromfronesis fronesis viamysoulfortake mysoulfortake
zizz
17:03
16:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl